IMG 7130 Copy
IMG 7130 Copy

Lekcja 1 i 2

W ramach projektu:

2 grudnia 2020

Na zaproszenie szkolnego Samorządu Uczniowskiego Lekcja 1 i 2 odbyła się w XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego ul.Fryderyka Joliot-Curie 14, 02-646 Warszawa

Obecność na lekcji 1 i 2  

Bielański Roman
Czerwiński Arkadiusz
Zieliński  Andrzej
Jerzy Kaniewski