zk hrubieszow widok
zk hrubieszow widok

Spotkanie więźniów politycznych ZK Hrubieszów. 40 lat.

29 września 2022 Realizowane Projekty

W Hrubieszowie w dniach 1 i 2 października odbył się kolejny VI  zjazd więźniów politycznych z lat 1982 i 1983.  Mimo braku stowarzyszenia lub organizacji które pozwalałoby utrzymywać stały kontakt między byłymi pensjonariuszami ZK Hrubieszów potrafimy skrzyknąć się co 5 lat i takie spotkanie zorganizować.  Trzeba  wymienić dwie osoby które nadawały tym spotkaniom ciągłość organizacyjną. Jest to Pani Jadwiga Mazur działaczka Solidarności a obecnie przewodnicząca Stowarzyszenia Pamięć w Hrubieszowie oraz Longin Chlebowski były więzień polityczny i długoletni działacz NSZZ Solidarność w Łodzi. 

Niezmiennie wspiera wszystkie zjazdy finansowo i organizacyjnie Zarząd Regionu Środkowo – Wschodniego NSZZ Solidarności z Lublina i Solidarność z Hrubieszowa.

Dużą pomoc otrzymują organizatorzy  zjazdów od władz Miasta Hrubieszowa które  także obecnie (w osobie Pani Burmistrz Marty Majewskiej) użyczyły nieodpłatnie  pomieszczeń w Hrubieszowskim Domu Kultury, przekazują drobne upominki reklamujące Miasto Hrubieszów ( miasto z charakterem) i w ogóle tworząc przyjazną atmosferę dla organizatorów i uczestników zjazdów.

Nasze „ Spotkanie więźniów politycznych ZK Hrubieszów. 40 rocznica.”  nawiązujące do  utworzenia w tutejszym więzieniu pawilonu dla „więźniów z dekretu” dofinansował  Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie kwotą deklarowaną 15 000 zł. Jubileuszowy zjazd otrzymał mocną opiekę medialną. Oprócz naszego kamerzysty i fotografii robionych przez samych więźniów była ekipa z Lublina( zamówiona przez Region Środkowo- Wschodni NSZZ Solidarność),  która przeprowadzała profesjonalne wywiady z uczestnikami zjazdu oraz nakręciła materiał do kilku klipów ze zjazdu. Łącznie z naszymi materiałami, które właśnie są  oddane do montażu będzie to zjazd z pewnością najlepiej udokumentowany medialnie. 

img1
img2
Sztandar Solidarności Regionu Środkowo-Wschodniego Solidarności.
img3
Była informacja o zjeździe – tu plakat informacyjny
img4
img5
Pamiątkowe zdjęcia przed tablicą i i bramą więzienia.
img6
Także w więziennej celi- niestety z tamtych czasów nie zachowała się żadna. Obecne spełniają już standardy UE, jak było kiedyś młodzi dowiedzą się tylko z książki lub fotografii – tak jak o epoce Faraonów w Egipcie.

Materiały w ramach projektu

Inne materiały:
 • Wstęp
  Polityczni z Hrubieszowa czyli więźniowie polityczni z lat 1982 i 1983 przebywający dłużej lub krócej w Zakładzie Karnym HRUBIESZÓW skazani głównie z Dekretu o Stanie Wojennym. Nie istnieje dotąd ostateczna, pełna , zweryfikowana lista więźniów z...
 • ZJAZD z 1 i 2 X 2022r
  Zaplanowany na 1 i 2 października zjazd byłych więźniów politycznych ZK Hrubieszów z 1982 i 1983r organizowany przez Fundację Signa Temporum i Stowarzyszenie PAMIĘĆ z Hrubieszowa jest szóstym z kolei zjazdem. Finansowania tym razem podjął się Urząd...
 • Pierwszy zjazd w Łodzi
  Spotkania byłych więźniów Zakładu Karnego w Hrubieszowie mają długą historię. ZJAZD I odbył się 01-10-1983r już kilka miesięcy po opuszczeniu więzienia przez zdecydowaną większość uwięzionych, ale nie wszystkich. Ci, którzy mieli dłuższe...
 • Zjazd II w Hrubieszowie
  ZJAZD II a w Hrubieszowie pierwszy w dniach 16 i 17 listopada 1996r zorganizował Zarząd Oddziału NSZZ „Solidarność w Hrubieszowie (Region Środkowo-wschodni) z inicjatywy przewodniczącej Jadwigi Mazur. Mottem zjazdu były słowa papieża Jana Pawła II...
 • Zjazd III
  ZJAZD III w Hrubieszowie II w dniach 18 i 19 listopada 2006r odbył się w XXV rocznicę wprowadzenie stanu wojennego. Organizatorem był Zarząd Oddziału NSZZ „Solidarność w Hrubieszowie (Region Środkowo-wschodni) i jego przewodniczący Robert Łukasiewicz
 • Zjazd IV wXXX rocznicę
  Zjazd IV w Hrubieszowie III w dniach 25 i 26 listopada 2011r. w XXX rocznicę wprowadzenia stanu wojennego zorganizował Zarząd Oddziału NSZZ „Solidarność” w Hrubieszowie (Region Środkowo–Wschodni) i jego przewodnicząca Jadwiga Mazur. Mottem zjazdu...
 • ZJAZD V
  Zjazd V w Hrubieszowie IV odbył się w dniach 29 i 30 kwietnia 2017r Organizatorem uroczystości był Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność, Zarząd Oddziału Hrubieszów. Mottem zjazdu były słowa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki: „To co wielkie i piękne...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.