image7
image7

6 Zjazd IV wXXX rocznicę

W ramach projektu:

29 września 2022

Zjazd IV w Hrubieszowie III w dniach  25 i 26 listopada 2011r. w XXX
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego zorganizował Zarząd
Oddziału NSZZ „Solidarność” w Hrubieszowie
(Region Środkowo–Wschodni)  i jego przewodnicząca
 Jadwiga Mazur.

Mottem zjazdu były słowa ks. Jerzego Popiełuszki : „Stan wojenny był czymś niesłychanie niemoralnym,
aktem sprzecznym z prawem bożym i ludzkim
 

   

Zaproszenie dotarło do wielu osób niestety skorzystało z
niego zbyt mało.

Po tym zjeździe pod Patronatem Honorowym Burmistrza miasta Hrubieszowa
pani Marty Majewskiej powstała Publikacja „Doświadczenie
więźniów politycznych z Hrubieszowa w świetle
źródeł ikonograficznych (1982-1983)  sfinansowana ze
środków Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Publikację tę „ By wydobyć te treści,
które łączą idee Solidarności z pulsem
dziejów tej ziemi” przygotował prof. Eugeniusz Wilkowski .
Dla zainteresowanych podaję link:
https://lubiehrubie.pl/wiadomosci/eugeniusz-wilkowski-doswiadczenie-wiezniow-politycznych-z-hrubieszowa-w-swietle-zrodel-ikonograficznych-1982-1983/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.