Przed pownikiem buntu z 1976r
Przed pownikiem buntu z 1976r

40 rocznica utworzenia NSZZ region Mazowsze

1 października 2021 Braliśmy Udział
Spotkanie 04-09-2020r w 40 -ta rocznicę podpisania dokumentu powołującego Niezależne Samorządne Związki Zawodowe Mazowsze już w projekcie statutu nazwane NSZZ Region Mazowsze.
 
Spotkanie odbyło się w bardzo niepełnym składzie z uwagi na pandemię Covid19. 40 lat temu, po tym jak wyrzucono nas z budynku biurowca „Dyrekcyjnego”, właśnie w tym miejscu, gdzie stoi pomnik wydarzeń z 1976 r była podpisywana deklaracja powołania tego związku. Obecnie tak jak wtedy inicjatorem i dominującą strukturą czyli bardzo licznym kilkudziesięcioosobowym Komitetem Założycielskim  Niezależnych Samorządnych  Związków Zawodowych Mazowsze były Zakłady Mechaniczne Ursus. Przewodniczącym tej struktury został Zbigniew Bujak, pracownik Ursusa. Wiceprzewodniczącym w kilka dni później Seweryn Jaworski z Huty Warszawa. Z innych ówczesnych komitetów założycielskich nieistniejących często obecnie zakładów  na zebraniu rocznicowym zjawili się jedynie; Mirosław  Odorowski – działacz  w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży  Luksemburg,  Julian  Srebrny, przedstawiciel  Uniwersytetu Warszawskiego, Ewa Tomaszewska- posłanka na sejm i senator VI kadencji  oraz Aleksander Zblewski w tamtych  czasach student Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej rozwiązanej po brutalnym spacyfikowaniu w dniu 2 grudnia 1981 r strajku okupacyjnego prowadzonego przez studentów i  pracowników tej uczelni. Nazwa  „Solidarność” została zaimportowana dla naszego związku w terminie późniejszym z Gdańska gdzie tworzyła się właśnie „czapa” czyli  Krajowa Komisja Porozumiewawcza (później Komisja Krajowa NSZZ ’Solidarność”) z przewodniczącym Wałęsą.
 
Trzeba też odnotować, że nikt z przybyłych  na spotkanie rocznicowe nie należy do obecnych NSZZ „Solidarności” a organizacja ta nie interesuje się nami – jej niegdysiejszymi założycielami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.